Informace o instituci REIS - AJAK Ústí nad Labem

REIS - AJAK Ústí nad
Labem

Regionální evropské informační středisko (REIS)

 

V rámci komunikační strategie ČR před vstupem do EU vzniká s podporou MZV ČR síť Regionálních evropských informačních středisek (REIS), která poskytují nejširší veřejnosti informace týkající se EU a procesu přistoupení ČR do EU - osobně, prostřednictvím materiálů od MZV, ale i od jiných subjektů, případně vyhledáním na Internetu. REIS také pořádají přednášky, besedy, semi-náře, soutěže apod., zaměřené především na konkrétní otázky týkající se vstupu ČR do EU.

Kromě toho MZV ČR navázalo spolupráci s zatím cca 500 veřejnými knihovnami.

 

S kým můžete přijít do kontaktu?

Jan Hábl

Kde nás najdete?

Zobrazit